SURVIVAL GUIDE

BENAKI MUSEUM OF ISLAMIC ART

22 Aghion Asomaton & 12 Dipylou, Psyrri, tel 210.325.1311; www.benaki.gr
Open: Thursdays 10 a.m. - 6 p.m.; Fridays 12 noon - 6 p.m.; Saturdays 10 a.m. - 4 p.m.; closed Mondays-Wednesdays and holidays
Admission: 7 euros (5 reduced)
ISAP & Metro: Thiseio & Monastiraki

Online