Advertising

Online Advertising - www.ekathimerini daily.com

 

Tel: 210 480 8800
Fax: 210 480 8221
E-mail: sales@kathimerini.gr

 

Display advertisements
Tel: +30 210 480 8224
Fax: +30 210 480 8269
E-mail: adinfo@ekathimerini daily.com

 

Classifieds
Tel: +30 210 480 8165-7
Fax: +30 210 480 8168-9
E-mail: mikres.aggelies@kathimerini.gr

 

Classified advertisements can also be placed through the following Kathimerini outlets:

 

Athens
Panepistimiou 47 & Stoa Arsakeiou, Athens - Tel : 210 331 6825

 

Thessaloniki
99, Tsimiski Street - Tel : 2310 277 329

 

Greek Kathimerini
Tel: +30 210 4808282
E-mail: tatarakis@kathimerini.gr